Теглене на игрите "6/49" и "Втори ТОТО шанс" на Спорт ТОТО - 02.03.2020

Вижте печелившите числа

Реклама

Теглене на тираж 18/02.03.2020 г.

Печелившите числа от втори шанс на играта 6/49 са: 4, 20, 29, 30, 38, 45

Печелившите числа от втори шанс на играта 5/35 са: 4, 7, 12, 14, 19 и допълнителни числа 1, 1