Историята на едно дете без име

Историята на едно дете без име