"Защо, господин министър?": Гост е Росица Карамфилова

Служебният министър коментира затварянето на българските тецове

Реклама

„Планът за възстановяване и устойчивост безспорно определя ангажименти. Има реформа в сектор „Енергетика“, която включва два аспекта. Към 2026 г. е необходимо е да намалим 40% от емисиите въглероден диоксид на електрическите централи спрямо 2019 г. Вторият аспект от тази реформа е приемането на законодателен пакет от мерки, който трябва да определи по график кога най-късно да бъдат затворени централите, които работят на въглища, и какви са таваните, които те трябва да спазват.“

Това заяви служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова в "Защо, г-н министър?".