Реклама

Възможности за проява на истинско лидерство има в ежедневната работа на всеки колектив.

Ето въпросите, с които може да си отговорите дали сте лидер:

- Служителите ви изпълняват ли задачите, които им поставяте, навреме?

- Можете ли да окуражавате, подкрепяте и вдъхновявате хората си?

- Следват ли ви хората или ви отбягват?

От какво се нуждае добрият лидер

Позитивност при вземане на решения и в маниера на действие. Ентусиазмът, зареден с добро чувство, е "заразителен”. Лидерът дава тона на добрата комуникация в екипа.

Голяма е силата на личния пример във воденето на диалог и постигане на разбирателство. Използването на чувството за хумор никога не вреди.

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Гъвкавостта е отличителна черта на добрия лидер. Особено, съчетана с умението да се приема всяка промяна като възможност, от която може да се появи нова полза за екипа.

Поемане на рискове. Главен двигател към успехите е способността да се поемат рискове. Лидерите или печелят, или след като се провалят не изпадат в отчаяние. Знаят, че грешките са уроци по пътя към успеха. Често големите постижения са дело на хора, които са били на ръба на провала, но не са се отказали при първите трудности.

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Лидерите споделят отговорността, а не диктуват. Те дават пример, който хората следват. Успешните лидери подкрепят хората си, помагат им да се развиват и да изявяват максимално професионализма си. Те разбират значението на отворения и търсещ ум.

Основата на успеха се крие в дисциплината. Отдаденост на работата, целите, хората от екипа, това е, което разграничава истинския лидер от поставен лидер без покритие. За съжаление нищо не може да се постигне и без дисциплината, усилията и отдадеността на целия екип към техния лидер. Затова бъдете подготвени, бързи и креативни.

Снимка:Thinkstock/Getty Images