Реклама

Преразгледайте вече създадените си профили в интернет. Те представят вашите интереси, широкия приятелски кръг, хоби, маниери и стил на живот. Създават възможност нови хора да проявят интерес към вас.

Възможно е дори да си намерите работа в областите, които презентирате там - публикации, снимки на неща, произведени от вас, чувството ви за хумор или умението ви за любезна комуникация.  

Както вие можете да сте полезни на интернет приятелите ви, така и те могат да се заинтересуват от вас.

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Разбира се, великолепно е да споделите статуса си на секундата с откровеност и коментар, или с богат "доказателствен” снимков материал от партито или запоя с приятели, но…

Американско проучване на Social Recruitment Survey показва, че работодателите губят интерес, когато в профилите в социалните мрежи на служителите си виждат статуси със снимки от напивания, наркотици, сексуална тематика.

Добро впечатление създават дейностите с дарителство или доброволна работа.

Ако искате да използвате социалната мрежа и за професионални контакти, за да не рискувате  да попадне в неудобна ситуация, запазете личното си пространство.

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Снимки и особено информация за последните статуси, които са твърде интимни, споделяйте само с тесния си приятелски кръг. Едва ли шефът ви трбява да има достъп до снимките от партито, завършило с напиване или да знае за гневния статус от проблемите, които имате в компанията.

Разделяйте приятелите с пълен достъп от другите, които ще ограничите до автоцензурирания ви профил.

Продължавайте да публикувате. Активността също е качество за представяне и изявяване на себе си. Така ще продължите да бъдете забавни не само като приятели, но и като колеги.

Снимка:Thinkstock/Getty Images