Какво е казал княз Александър I Батенберг до българския народ за Съединението?

Изложба в Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" показва редки и непознати документи и фотографии около това важно за историята ни събитие

Какви думи на този ден преди 135 години са изричали князе и революционери? Изложба в Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" показва редки и непознати документи и фотографии около това важно за историята ни събитие.

„Стремеж към национално обединение и освобождение движи българите след 1878 година, затова първата крачка е съединението на Княжество България с Източна Румелия“, казва Д-р Руслан Иванов, главен архивист в Националната библиотека.

Какво има в програмата на Българския таен централен революционен комитет:

Българският таен централен революционен комитет има цел окончателното освобождение на българский народ чрез революция морална и с оръжие.

Какво е казал княз Александър I Батенберг до българския народ за Съединението? Какви са думите му при обявяване на Сръбско-българската война – тези дни отговорите излизат от архивите.