След Втората световна война едно изобретение прави революция в писането - химикалката

Вече нямало нужда от топене в мастилото

Преди много години нашите прадеди рисували по стените на пещерите с дялани камъни. Това били първите инструменти за писане. През вековете хората замествали примитивните техники с по-модерни. Появило се перото, след това и писалката.

След Втората световна война едно изобретение прави революция в писането - химикалката. Неин създател е известен френски предприемач.

Вече нямало нужда от топене в мастилото. Това пестило време, изчезнали и петната по листа хартия.