Пандора: Надарени с всичко

Коментар на водещия Светослав Иванов

Боговете я изваяли от глина. След това й вдъхнали живот. Дарили я с целомъдрие, с ум и разум и кръстили Пандора - "Надарена с всичко". Сред това "всичко" било и онова пусто любопитство, като Ева, която накарала Адам в Едемската градина да опита от забранения плод на познанието, за да различава доброто от злото.

И тя като Ева имала само една забрана, но щеше да я наруши. Защото красивата Пандора, с ум на бог и лице на богиня, щяла да отвори забранената кутия, от която излезли всички беди. Своеволието на Прометей било отмъстено. А щастливите някога хора се сблъскали със злото, тежкия труд и болестите.

Уплашена, Пандора бързо затворила капака, заключвайки завинаги надеждата, която останала на дъното...

Целия коментар вижте във видеото!