Документален филм разказва историята на списание "Дъга"

Вече 38 години българското списание за комикси "Дъга" вълнува читатели от всички възрастиbTV Plus