.

Какво представлява "умната къща"?

И приложимо ли е в България?bTV Plus