.

Надникваме в реставрационното ателие на Националната галерия

Вековни икони в ръцете на реставраторите

Надникнахме в реставрационното ателие на Националната галерия, за да видим отблизо как се подготвят произведенията, преди да бъдат наредени в изложба.

Преди четири години, когато музеите за българско и чуждестранно изкуство се обединяват, тогава и техните реставрационни ателиета се сливат в голяма и модерна лаборатория.

Всяко произведение, преди да бъде изложено в галерията, трябва да премине първо през лабораторията за реставрация и консервация. През нея годишно минават стотици творби, за които 15 реставратори полагат специални грижи. За някои от произведенията е необходима намеса, която трае с месеци, а други имат нужда само от "козметични процедури".

Д-р Милена Донкова, главен реставратор в лабораторията на Националната галерия, ни показа почистване на икони.