Тийнейджър с мисия да помага на хората в нужда

Ани Илиева разказва

И от един голям герой с голямо сърце отиваме към един малък, но примерът му е също толкова заразителен. Как тринайсетгодишният Джаксън от Тексас реши да се откаже от тържество за рождения си ден, за да помогне на хора в нужда? Ани Илиева разказва.