.

Зия Азази: Дервишът е човек, опиянен от Бог

Танцът на дервиша: Спектакъл на чувстватаbTV Plus