Учител на годината: преподавателка, сбъднала детската си мечта