Още една част от древна София - отворена за посетители