Ден на Земята

Реклама

Клипчето е направено от учениците от 4 клас, при Основно училище "Хаджи Димитър" с. Бяла.
Снимките и краткият репортаж са допълнение към отбелязването на Деня на Земята.