Прогноза за предстоящо силно земетресение в България стресна потребителите на Интернет