И в спорта, и в живота нещата са "до" и "нататък"

И в спорта, и в живота нещата са "до" и "нататък"