Комитите ще емигрират

Вижте защо сговорната дружина взеха това решение