Големият бариерен риф е загубил 50% от коралите си