Готови ли сте за чистенето? "Да изчистим България заедно"!

Готови ли сте за чистенето? "Да изчистим България заедно"!