Реклама

Сдружение Тук-Там създаде фонд за стипендии с идеята да подкрепя мотивирани българи, които искат да продължат образованието си в чужд университет и след това да се върнат да работят за България. През 2016/2017 г. в пилотната фаза на проекта, наречен "Иди, учи и се върни", организацията ще даде две стипендии на обща стойност 10 хиляди лева за образователна степен магистър. Крайният срок за кандидатстване е 17 юни, а пълните условия могат да се видят на http://fund.tuk-tam.bg/

Организаторите вярват, че положителната промяна тук в България зависи от нас и можем да я постигнем, черпейки опит и от там. Изключително ценни за цялото ни общество могат да бъдат знанията, които студентите придобиват в чуждите университети; уменията, с които се сдобиват при стажовете си в чуждите компании, както и разширеният мироглед, който развиват при общуването си с хора от цял свят.

Освен финансовата подкрепа и възможността да получат образование в чуждестранен университет, одобрените кандидати ще бъдат подкрепяни от Тук-Там за бъдещото им професионално развитие, ще бъдат популяризирани сред контактите на организацията и ще станат част от общност на млади професионалисти с опит или образование в чужбина.

Средствата за стипендията са събрани от индивидуални дарители, сред които са изпълнителни директори на някои от най-големите компании в България. Посолството на САЩ в София пък подкрепя финансово комуникационната кампания на фонда. Ако проектът бъде успешен в пилотната си фаза, организацията планира да увеличава броя на стипендиантите с всяко следващо издание.

 

За да вземете участие в конкурса, трябва да отговаряте на следните условия. 

  • да имате само българско гражданство;
  • да притежавате бакалавърска степен, придобита между 1 януари 2011 г. и 31 юли 2016 г.;
  • да можете да предоставите потвърждение за прием в университет към 31 юли 2016 г. с начална дата на курса на обучение през 2016 г.;
  • да можете да докажете високо ниво на владеене (B2) на езика, на който ще се провежда обучението; 

Предимство ще бъде дадено на тези, които до момента не са учили в чужбина, имат професионален опит, свързан с желаната специалност, и са социално ангажирани чрез странични активности.

Крайният срок за кандидатстване по документи е 23.59 ч. на 17 юни 2016 г. Одобрените след този етап кандидати ще получат отговор на 24 юни, след което ще трябва да запишат видео с дължина до 2 минути и да разкажат как виждат бъдещето си в България. Останалите след втория кръг ще получат покана за интервю до 8 юли. Двамата стипендианти ще бъдат избрани между 11 и 13 юли от комисия, съставена от вътрешни и външни оценители. Пълните условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на страницата: http://fund.tuk-tam.bg/

По време на програмата си в чуждестранния университет стипендиантите ще информират “Тук-Там” за хода на следването си. След завършването си ще могат да останат до 6 месеца в чужбина за стаж или работа по проект. След изтичането им ще трябва да се завърнат и да бъдат наети на работа в България за период от поне една година.

За Тук-Там

“Тук-Там” е сдружение на българите с опит и образование в чужбина, които вярват в България. От 2008 г. организацията създава и поддържа общност от инициативни, вдъхновяващи и можещи българи с опит от цял свят, като организира проекти и събития със социална, образователна и професионална насоченост в България и чужбина. Дейността е ориентирана в три направления: 

  • Насърчава млади студенти и ученици в България да придобият опит в чужбина и да го използват за България, като им предоставя информация и възможности за обучение зад граница;
  • Развива общности от студенти и професионалисти зад граница, които са ангажирани с България, като промотират нашата култура и традиции, инвестират в България или се информират за възможностите за реализация и прилагане на знанията от чужбина обратно в родината.
  • Създава социална среда за студенти и професионалисти, които са се завърнали в България, като им помага да се адаптират и изградят социална и професионална среда, помага им да открият своята кариера в България и ги мотивира да останат; 

Ако имате въпроси, коментари и препоръки или искате да се свържете с нас, можете да ни пишете на [email protected] или да ни се обадите на 0876 916 615.