Спорт - Централна емисия – 25.09.2010 г.

Спорт - Централна емисия – 25.09.2010 г.