Спорт - Централна емисия – 27.09.2010 г.

Спорт - Централна емисия – 27.09.2010 г.