Спорт - Централна емисия – 28.09.2010 г.

Спорт - Централна емисия – 28.09.2010 г.