Космически търг

Предлагат се реликви, свързани с пътуванията в орбита