"Столетие мое"

Стоянка Мутафова отново покорява сцената на театъра