КЗК разреши на CME да придобие bTV

В резултат на сделката няма бъде намален изборът, нито качеството на услуги, а бъдещата цифровизация се явява изключително мощен фактор, който ще стимулира конкуренцията, пише в становището на комисията

Реклама

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши придобиването на пряк едноличен контрол от страна на "СМЕ Медиа Ентърпрайсиз Б.В.”, Нидерландия  върху "Болкан Нюз Корпорейшън”. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.

Сделката няма да промени значително пазарното положение на БНК, смята КЗК. Господстващата позиция на групата на пазара на телевизионно разпространение е установена далеч преди сделката, а след нейното осъществяване пазарният дял на групата ще нарасне с малко над 1%, се посочва в официалното становище на комисията.

По отношение на пазара на радиоуслуги, проучването установи, че комбинираният пазарен дял на участниците в концентрацията е под 10%, което е достатъчно основание за да се приеме, че в резултат на сделката конкуренцията не би била застрашена.

В резултат на сделката няма бъде намален изборът, нито качеството на услуги, а бъдещата цифровизация се явява изключително мощен фактор, който ще стимулира конкуренцията, доколкото преминаването към цифрово телевизионно разпространение е сигурен и необратим процес.