Реклама

Филмът представя интригуващата история на различни по националност имигранти, които се стремят да придобият статус на легално пребиваващи в САЩ, като преминават през множество трудности и заплетени ситуации.

„Имигранти” ще ви срещне с проблемите при преминаване на границата, множеството документни измами, злопотреби и търсене на убежище, в очакване на така мечтаната зелена карта. Проблемите с антитерористичните служби и сблъсъкът на различни култури държат в напрежение и дават представа за това какво е да се бориш за спокоен и по-добър живот, и на каква цена.