Реклама

Транспортен космически кораб с 40 души на борда се сблъсква с голям метеорит и се приземява на пустинна планета, осветявана от три слънца. Оцеляват 11 души, сред които е поелата ръководството Каролин Фрай и разнородна банда, включително Ричард Ридик - опасен избягал затворник. Групата търси храна и вода, а когато слънцата залязат и всичко потъне в мрак, от леговищата си - веднъж на 22 години - се измъкват хищни чуждоземни твари, които не понасят светлината, но искат да се нахранят с плътта на всичко живо... Надеждата на всички се оказва Ридик.