Глоби за пешеходците

Видеонаблюдение и в патрулките

Глоби за пешеходците