Глоби за пешеходците

Видеонаблюдение и в патрулките