Продадени са 900 литра вода за 1620 лева

Продадени са 900 литра вода за 1620 лева