Код: Криминално: Меси ли се изпълнителната власт в работата на съда?

Код: Криминално: Меси ли се изпълнителната власт в работата на съда?