Александър Александров за койн генезиса и отсяването на крипто-плявата

Днешната дискусия посвещаваме на самите койни и токени

Реклама

Дистрибутирана база данни, делена между доверени дигитални държатели - това не е скороговорка, а едно от по-разпространените определения на т. нар. блокчейн, в чиято основа стоят крипто технологиите. 

Днешната дискусия посвещаваме на самите койни и токени, израженията на виртуалните валути върху блокчейна, а гид в нея ще ни бъде Александър Александров.