Marvel Snap - новият CCG претендент

Влади "Deadset" Рашковски и Величко "Dest" Василев ще разкажат повече за новата игра

Реклама

Влади "Deadset" Рашковски и Величко "Dest" ще обсъдят новата игра Marvel Snap. С Натали ще си поговорят и за игрите с карти по принцип и ще сравнят Marvel Snap, като носител на най-новото в този жанр, с доказания хегемон "Hearthstone" и бащата и основоположник на всички колекционерски игри с карти "Magic: The Gathering".