Манталитет на изпълнител - недостатък или предимство

Точни, дисциплинирани и изпълнителни кадри са не по-малко ценни

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Има хора, които нямат смелост, а може би и желание, да изразяват своето мнение и отношение към ситуациите и задълженията. Не проявяват находчивост или рационализаторско мислене. Твърдо се "окопават” в позицията на изпълнител в работната среда и стриктно изпълняват нарежданията на шефа. 

Този манталитет на изпълнител не се определя от длъжностната характеристика, а по-скоро зависи от характера и възпитанието на човек. Причините може да се предходната работа или семейната ситуация. Добрият мениджър може да се информира за това и заедно със служителя да направят план за желаната промяна към проактивност. Нужни са постоянство и време за самостоятелна изява на човек с доскорошен манталитет на изпълнител.

Културата на екипа може да окаже стимулиращо въздействие за промяна на част от поведението на новия служител. Не бива да се подценява въвеждащото обучение на новите кадри. Дайте време и възможност да се адаптират към корпоративната култура, което може да отнеме и месец. През това време ще получат информация и знания за работния процес и за общуването с повече от колегите си, като се очертаят и възможните санкции.

Ако човек досега е бил в авторитарна йерархнична среда, необходими са целенасочени усилия, за да промени изцяло нагласата си за подчинение и пасивно изпълнение на поставените задачи. 

Разбира се, едва ли може да се свърши каквато и да е работа, ако всички в един екип са лидери. Затова има хора за всякакъв вид работа и съответно работа, подходяща за всякакви характери.

Точните, дисциплинирани и изпълнителни кадри са ценни за всяка организация. Те са хората с внимателно отношение към детайлите и си вършат работата безкомпромисно. Всеки екип има нужда от изпълнители, които в никакъв случай не са слабата му страна. Често има професионални задължения, които изискват изпълнителска дейност и в тях би могъл да покаже също професионализъм.