Реклама

За bTV Cinema

bTV Cinema стартира на 7 декември 2009 г. Това е изцяло български телевизионен канал, който предлага на всички зрители, пристрастени към седмото изкуство, най-добрите и най-любимите заглавия на филми и сериали. bTV Cinema е насочен към зрители от всички възрастови групи с акцент върху активната аудитория на възраст 18-49 години. Телевизията се разпространява по кабел и сателит.

bTV Cinema разширява и обогатява разнообразието от програми, предлагани от основния канал bTV, като по този начин отговаря на очакванията на зрителите за повече възможности за избор. В програмата на канала естествено намират място едни от най-престижните наградни церемонии във всяка сфера на изкуството, културата и развлечението. С bTV Cinema зрителите преживяват истински истории заедно с близките си хора в комфорта на домашния уют.

bTV Cinema e канал на bTV Media Group. bTV Media Group e част от семейството на Central European Media Enterprises (CME). CME е водещата вертикално интегрирана медийна компания в Централна и Източна Европа. Тя е основана от Роналд Лаудер през 1994 г. и заедно с местните си партньори управлява TV Nova, Nova Sport, Nova Cinema и MTV в Чешката република, PRO TV, PRO TV International, ACASA, PRO CINEMA, Sport.ro и MTV Romania в Румъния, TV Markiza, Nova Sport, Television Doma и  MTV в Словакия, POP TV, Kanal A и TV Pika в Словения, NOVA TV в Хърватия и bTV, bTV Action, bTV Comedy, bTV Cinema, bTV Lady, RING.BG, bTV Radio Group, bTV Web и VOYO.bg в България. Повече за CME >>

bTV Cinema има 24-часова програмна схема. В програмата на bTV Cinema се излъчват хитови филми и сериали от всички жанрове. Каналът предлага алтернатива за гледане на хитовите български сериали, продукции на bTV, както и тематични кино вечери в различните дни от седмицата. Освен качествено американско кино, зрителите на канала могат да гледат и образци на европейското кино, както и шедьоври от азиатската филмова съкровищница.

bTV Cinema се излъчва във формат 16:9 и HD.

bTV Cinema, Национален дворец на културата (НДК),
пл. "България", ет. 11,
София 1463
Тел.: 359 2 9176 800, Факс: 359 2 9176 886

About bTV Cinema

bTV Cinema was launched on December 7th 2009. The channel is distributed through cable and satellite platforms of Bulgarian operators. bTV Cinema is a Bulgarian channel which shows the viewers, addicted to the seventh art, the best and the most favorite movie and series titles. bTV Cinema is targeted to viewers of all ages with an emphasis on audiences aged 18-49 years.

bTV Cinema extends and enriches the diversity of programs, offered by bTV, thus meeting the audience’s expectations for more viewing options. The most prestigious award ceremonies in every field of art, culture and entertainment naturally find their place among the channel program. With bTV Cinema viewers experience genuine stories together with their family and friends, at the same time benefiting from the home comfort.

bTV Cinema is a bTV Media Group channel. bTV Media Group is part of the family of Central European Media Enterprises (CME). CME is the leading vertically integrated media company in Central and Eastern Europe. The company was founded by Ronald Lauder in 1994 and along with its local partners, it operates TV Nova, Nova Sport, Nova Cinema and MTV in the Czech Republic, PRO TV, PRO TV International, ACASA, PRO CINEMA, Sport.ro and MTV Romania in Romania, TV Markiza, Nova Sport, Television Doma and MTV in the Slovak Republic, POP TV, Kanal A and TV Pika in Slovenia, NOVA TV in Croatia and bTV, bTV Action, bTV Comedy, bTV Cinema, bTV Lady, RING.BG, bTV Radio Group, bTV Web and VOYO.bg in Bulgaria. More about CME >>

bTV Cinema has a 24-hour program which includes all genres of movies and series: action, thriller, fiction, drama, comedy, romantic, family and others. The channel offers an alternative to watch the Bulgarian hit series, productions of bTV, as well as themed movie nights at different days of the week. Besides best rated American movies, bTV Cinema offers a wide selection of critically acclaimed European, South American and Asian productions.

bTV Cinema is broadcast in 16:9 and HD format.

bTV Cinema, National Palace of Culture,
1, Bulgaria sq., floor 11,
1463 Sofia
Phone: +359 2 9176 800, Fax: 359 2 952 1483

Тагове: btv cinema