Реклама


Джордж - високопоставен член на нюйоркска финансова фирма, е обвинен от властите в организирането на мащабна парична измама, в която е замесена и мафията. За да предпазят останалите членове на семейството му, полицейските служби ги вкарват в програмата за защита на свидетели. За тяхно щастие, новият дом, в който трябва да живеят, е всъщност последното място, на което някой би ги потърсил, а именно къщата на отраканата и безкомпромисна пенсионерка Мадеа.