Реклама

Хората, които помогнаха на президента на САЩ да заеме най-високата позиция в държавата, очакваха той да им направи някои услуги… Когато той отказва обаче, те планират неговото покушение, хвърляйки всички възможни усилия при подготовката. Преди да успеят, обаче, заговорниците трябва да елиминират най-трудната мишена – агентите на тайните служби…