Реклама

Из целия град започват да се появяват трупове на хора, посрещнали смъртта по най-ужасяващи начини. Всички разследвания сочат към убиец, който обаче е покойник – Джон Креймър. Но как може да е възможно това? Мъжът, известен като „Пъзелът”, е мъртъв от повече от десетилетие...

Тагове: