Николай Сотиров: Българското кино трябва да прескочи регионалните си комплекси!

Вижте тук!