Пълнолуние - 20 април, от 21 ч.

Пълнолуние - 20 април, от 21 ч.