Реклама

Guinnevere Shuster, фотограф, който работи с Humane Society of Utah, се опитва да промени предразсъдъците на хората да не осиновяват черни кучета от приютите с една красива (и изключително ефективна) серия от портрети, целяща да покаже колко мили са всъщност те.