Реклама

 

Доброто общуване не се основава на желанието за надмощие. За поддържане на добри взаимоотношения с другите не са достатъчни единствено любезност и приветлива усмивка. Уважителното отношение към хората, с които контактувате, е много важен елемент. Дори да нямате добро мнение за човека не го показвайте по никакъв начин. 

Бъдете предпазливи с обръщенията. По-сигурно е да употребявате фамилното име. Придържайте се към почтителната форма на обръщение, докато не ви предложат да минете на малко име.

Ценете своето време, но и времето на другите. Старайте се на делови срещи винаги да бъдете точни. Точността е също форма на уважение. Това означава, че гледате на всеки човек като на равностоен и равноправен. Проявявайте уважение без да се държите снизходително.

В добрите взаимоотношения между хората уважението следва да бъде взаимно.

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Отговорността е свързана с уважението. Безотговорните постъпки и неудържаните обещания са недопустими. Отделяйте време и анализирайте, кое е вървяло зле във взаимоотношенията ви с хората. Бъдете откровени без да си спестявате истината. Тя е болезнена, но лъжата може да се превърне в незарастваща рана.

В търсене на ползотворни взаимоотношения се търси активно и искрено общуване за опознаване, и изграждане на доверие. Не спорете, защото в спора само глупакът мисли, че може да спечели.

Изграденото доверие е най-ценният елемент на добрите взаимоотношения с хората от вашето обкръжение. Разбира се, доверието трябва да бъде реципрочна величина. То е залогът за отлично партньорство.

Комуникацията тече много по-гладко, когато казвате ясно какво мислите. Тя предполага готовност за разбирателство. Не подценявайте мнението на хората около себе си, макар и последната дума да е ваша.

Когато сте постигнали взаимно доверие и уважение, може да се радвате на брилятни взаимоотношения.

Снимка:Thinkstock/Getty Images