Реклама

Доброто общуване не се основава на желанието за надмощие. За поддържане на добри взаимоотношения с другите не са достатъчни единствено любезност и приветлива усмивка. Уважителното отношение към хората, с които контактувате, е много важен елемент. Дори да нямате добро мнение за човека не го показвайте по никакъв начин. 

Бъдете предпазливи с обръщенията. По-сигурно е да употребявате фамилното име. Придържайте се към почтителната форма на обръщение, докато не ви предложат да минете на малко име.

Ценете своето време, но и времето на другите. Старайте се на делови срещи винаги да бъдете точни. Точността е също форма на уважение. Това означава, че гледате на всеки човек като на равностоен и равноправен. Проявявайте уважение без да се държите снизходително.

В добрите взаимоотношения между хората уважението следва да бъде взаимно.

Снимка:Thinkstock/Getty Images