Реклама

Златното правило за умело общуване гласи: "Не прекъсвайте човек, когато говори." Бъдете любезни. Докато изслушвате някого, насочете изцяло вниманието си към него. Включете езика на тялото си като кимате одобрително. 

Комуникацията тече много по-гладко, когато казвате ясно какво мислите. Ако говорите за нещо важно, леко повишете глас или започнете да говорите по-бавно, за да засилите вниманието на събеседниците си.

Комуникационните умения невинаги са даденост в характера на човек, но може да се положат усилия. Повишете самочувствието си и ще преодолеете бариерата в общуването. Гневът е лош съветник, затова се опитайте да успокоявате напрежението си като поемате дълбоко дъх или намирате нещо смешно в конкретната ситуация. 

Обещайте си да не бързате. Мислете за важното. Въздържайте се от окачествяване на нещата на правилни и неправилни, добри и лоши. 

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Умението за общуване с хората е в основата на лидерството. Фокусирайте се върху основното. Избягвайте споровете и думата "но“, защото по този начин поставяте хората в отбранителна позиция. По-добре използвайте думата "и“, ако искате разговорът да не бъде свързан с принуда и задължение.

Задавайте въпроси на събеседниците си, за да се уверите, че правилно сте ги разбрали.

Изразявайте възхищение, ако сте впечатлени от блестящо взето от тях решение или справяне с конкретна задача. Не се включвайте в нападките срещу трети лица, които не познавате лично.

Успешната комуникация не се основава на желанието за надмощие. Тя предполага готовност за разбирателство.

Снимка:Thinkstock/Getty Images