Най-уязвимите деца в България имат нужда от твоята подкрепа

УНИЦЕФ стартира дарителска кампания "Промени историята". Децата са бъдещето, но те имат нужда от грижа и подкрепа в настоящето!

Реклама

УНИЦЕФ в България стартира онлайн кампания за набиране на средства под надслов "Промени историята". Избраното послание цели да привлече общественото внимание към проблемите на най-уязвимите деца в страната и да даде гласност на правото на всяко дете на семейна среда, образование, закрила и защита от насилие.

Кампанията представя момичетата и момчетата като герои в мрачна приказка и призовава съмишлениците на организацията – личностите и компаниите, които могат да се застъпят за детските права – да влязат в ролята на "добрата сила", която идва на помощ и дарява надежда за по-добро бъдеще.

Всеки желаещ може да подкрепи каузата, като дари еднократно онлайн или стане БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения към УНИЦЕФ през уеб страницата на кампанията.

Събраните средства ще подпомогнат благосъстоянието на децата в България, а тревожните факти сочат, че предизвикателствата са големи, но те могат да бъдат преодолени с редовната подкрепа на дарителите и партньорите на УНИЦЕФ:

 - Над половин милион деца живеят в риск от бедност.

 - Близо 2000 деца се разделят от семействата си всяка година. Над 1000 момчета и момичета все още живеят в институции.

 - През 2016 г. в България са получени 3158 сигнала за насилие над деца. Хиляди други остават скрити за официалната статистика.

 - Всяка година около 1000 деца не прекрачват училищния праг.

 - През учебната 2015/2016 година 16 400 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 14 300 в основното образование.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЕЦАТА

Благодарение на редовната подкрепа на дарители и партньори, със своята дейност УНИЦЕФ в България връща детството в живота на стотици от най-уязвимите момчета и момичета в страната. През изминалата 2016 г. организацията е основен двигател на редица положителните промени, част от които са:

 - Над 2300 момичета и момчета са получили грижа в приемни семейства.

 - Семейно-консултативните центрове, подкрепени от УНИЦЕФ, са оказали подкрепа на 606 деца за достъп до детска градина, здравеопазване и образование.

 - Подкрепените от организацията Центрове за майчино и детско здраве в Сливен и Шумен са оказали съдействие и грижа за 6400 семейства и са подобрили уменията на над 350 родители чрез "Работилница за родители".

- Центровете за застъпничество и подкрепа "Зона ЗаКрила", създадени в градовете Монтана, Шумен и София след кампания на УНИЦЕФ, партньори и дарители, са оказали подкрепа на 164 деца жертви на насилие. 

 - Нека заедно продължим напред! Децата са бъдещето, но те имат нужда от грижа и подкрепа в настоящето – техните права и благосъстояние не могат да чакат!

Източници: Национален статистически институт, Агенция за социално подпомагане