Официални правила на игра в btv.bg „Грабни стек бира за мача”

Всеки ден в играта „Грабни стек бира за мача” на Съюзa на пивоварите читателите ще трябва да отговорят правилно на два въпроса

Реклама

МЕХАНИЗЪМ:

Всеки ден в играта „Грабни стек бира за мача” на Съюзa на пивоварите читателите ще трябва да отговорят правилно на два въпроса. Всяка двойка верни отговори ще участва  в ежеседмичния жребий за наградите. Всеки понеделник  10 участника, отговорили правилно на двойка въпроси и изтеглени, чрез жребий  печелят 1 стек бира (6 бутилки/кена в стек).

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

В играта има право да участва всяко физическо лице над 18 години, с изключение на служителите на  Съюза на пивоварите в България (СПБ), Случка ООД и Рийч Сървисиз, свързани с кампанията, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

 

Всеки участник, с участието си в игрaта, се съгласява да посочи своите имена, имейл, телефонен номер за връзка и населено място. Регистрации, неотговарящи на тези критерии се приемат за нереални и не участват в разпределението на наградите.

 

Във всяка игра се допуска участието на един телефонен номер или имейл, който служи като идентификация за конкретен участник. Второ име, регистрирано със същия номер или имейл, се отстранява от играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на жребия.  

 

Участници, които не са посочили нужните данни, не участват в разпределението на наградите. Наградите се пазят за срок от 10 дни от датата на изтеглянето им. След този период печелившите губят правото си да ги получат.

 

Наградите за участниците от гр. София се получават всеки работен ден от 12 до 14 часа на адрес: София, ул. „Генерал Паренсов“ 47, ет. 1, ап. 1, агенция Knowbox (Случка ООД).

 

Наградите за участниците извън София се изпращат в рамките на 10 работни дни от датата на изтеглянето им. Ако след този период печелившият не е получил наградата си е длъжен сам да провери причината за забавянето.

 

Получаването на награди става само срещу документ за самоличност. 

 

Обявяването на печелившите става  само в  сайта www.btv.bg. Координатор се свързва лично с всички печеливши на посочените от тях телефонни номера или имейли. 

 

Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на играта във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес : www.btv.bg

 

Организаторът на играта си запазва правото да променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницaта: www.btv.bg

Участниците в играта следва сами да проверяват на www.btv.bg за промени в Официалните правила, като Организаторът на играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните правила.

 

ТЕРИТОРИЯ НА КОНКУРСА

 

Играта  се организира на български език и сe провежда на  www.btv.bg

 

СРОК НА ИГРАТА

Играта стартира на 17.11.2014 г., в 09:00 часа, и приключва на 30.11.2014 г. в 24:00 часа.

 

 

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Всеки участник, отговорил правилно на 2 въпроса и изтеглен чрез жребий от организаторите, ще получи 1 стек бира (6 бутилки в стек).

 

ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Наградата ще се предостави на участник, който има право да участва в играта, бил е обявен за печеливш по Официалните правила на играта и е предоставил валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) при получаване на наградата.

ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ РЕГИСТРАЦИИ

Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в конкурса.

 

ОТГОВОРНОСТ

Съюзът на пивоварите в България не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден e-mail или телефон за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на награди. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

 

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства.

 

ПУБЛИЧНОСТ

При включването си в настоящaта Игра,  участниците декларират съгласието си да предоставят доброволно имената си, мейла си, телефонен номер за връзка и населено място, като необходимо условие за участие в Играта и използването на името и населеното място при обявяването на печелившите участници на сайта: www.btv.bg