Реклама

В международното проучване участват 4 български театъра - Народен театър „Иван Вазов“, Софийска опера и балет, Сатиричен театър „Алеко Константинов“ и Театър „Азарян”, където в продължение на 2 месеца (април и май) бяха направени над 1000 анкети face-to-face със зрителите. Във въпросите бяха засегнати както мотивите за посещение, комуникационните канали, така и оценката на посетителите за конктретния театър и за театралното изкуство като цяло. Координатор на проучването от българска страна е Фондация „Арт Проджектс“ – един от организаторите на Нощта на театрите.

Jonathan Goodacre, Senior Researcher в The Audience Agency, коментира като много показателен факта, че 29% от анкетираните са посочили като основен мотив за посещение – „интелектуална среща с изкуството“ – това говори за добрия имидж на театралното изкуство в България, което се е позиционирало като одухотворено  и висококачествено и като такова успява да предизвиква интелектуално зрителите и да ги стимулира да ходят по-често на театър.“

Актьорският състав и творческият екип на постановките са главните критерии за взимане на решение какво да бъде избрано и посетено от богатата театрална програма в 4-те театъра, включени в проучването. Като тези два критерия имат еднаква „тежест“ за избора и са оценени с 4,7 от възможни 5 точки. Цената на билета е на последно място в критериите за избор на постановка. В топ 5 на най-посещаваните жанрове през последните три години анкетираните са поставили класическа пиеса, съвременна пиеса, оперно/балетно представление, мюзикъл и комедия.

Основните канали за информация, които са посочени в анкетите, са „препоръката от приятел/познат“ (word-of-mouth) и сайтът на съотвения театър. Голяма част от зрителите споделят, че биха ходили по-често на театър, ако има повече реклама и насищане с достатъчно ясна информация за предстоящи театрални събития както в медийните канали, така и в социалните мрежи. 

Според организаторите на проучването в София - Фондация „Арт Проджектс“ – „това проучване е уникално за България и ще даде възможност на театрите да имат още по-близка връзка със своите зрители. Именно това прави и Нощ на театрите – сближава изкуството и публиката“.