Реклама

„Европейската организация за ядрени изследвания“ (CERN) е най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. Понякога се превежда като Европейски Център за ядрени изследвания. Произход на абревиатурата CERN е от френски.

Организацията e разположена на границата между Франция и Швейцария, западно от Женева. Споразумението за създаването на CERN е подписано в Париж на 29 юни − 1 юли 1953 г. от представителите на 12 европейски държави. Организацията е основана на 29 септември 1954 г. Понастоящем броят на страните-членки вече е 20 (съотнесено към 2011 г.).

В CERN постоянно работят приблизително 2500 човека, както и около 8000 физици и инженери от 580 университета и институти, от 85 националности участват в международните експерименти на CERN и работят там временно.

Основната функция на организацията е да осигури поддръжката на няколко ускорителя и друга апаратура, необходими за изследвания в областта на физиката на елементарните частици.