Реклама

Архитектурата е изкуство и наука за проектиране на сгради – истински солидни структури.

Тези изображения обаче ни пренасят в пространства, които съществуват само като компютърен файл – но това не пречи да ни спрат дъха!

*рендер - 3D изображение, служещо за визуализиране на проект